FAQs

Primàries Catalunya Terrassa · Preguntes freqüents


De fons ideològic

 

Per què fer primàries?

Per aconseguir la unitat del món independentista. Les Primàries són una oportunitat que s’ofereix a ciutadans i partits per formar una candidatura única que aconsegueixi el màxim d’ajuntaments sobiranistes.

 

I si els partits no s’hi adhereixen?

Serà una llàstima, però Primàries també és una manera d’acostar la política municipal al poble, una nova forma de fer política sense les naturals servituds que comporten les estructures dels partits polítics.

 

Això no dividirà el món independentista?

Si alguna cosa divideix el món independentista és la incapacitat dels actors polítics d’arribar a acords. Primàries no pretén treure vots de les candidatures independentistes tradicionals, tot i que inevitablement ho farà, sinó que pretén recollir el vot de persones que estan desencantades amb la política tradicional i que es poden sentir atretes per aquesta nova manera de fer-la.

 

És possible que es perdi representativitat, si no s’arriba a acords?

És possible, però també és possible que se’n guanyi. Totes les opcions tenen els seus riscos, però si primàries aconsegueix recollir vot descontent, el resultat serà de més representativitat.

 

Primàries es dirigeix només al món independentista?

No, Primàries pretén ser una candidatura transversal en que s’hi apleguin el màxim de sensibilitats possibles per tal de confegir un programa que reculli les necessitats quotidianes de tota la ciutadania i hi aporti solucions.

 

Quin és el programa de Primàries Terrassa?

Encara no s’ha definit. L’hauran de fer els candidats que surtin d’aquestes Primàries i el faran amb el suport de l’assemblea d’electors i d’experts en diferents àmbits sensibles de la gestió municipal que hi aportaran el seu talent.

 

Si encara no hi ha programa, com volem que s’hi adhereixin els partits?

Perquè si ho fan, tindran la possibilitat d’incidir en la creació d’aquest programa i incloure-hi les seves prioritats.

 

Quin paper juga l’ANC a Primàries?

ANC és impulsora d’aquesta iniciativa, juntament amb Primàries per Barcelona i Primàries per la República. I ha arribat a implicar-s’hi després d’intentar altres camins per aconseguir la unitat d’acció de l’àmbit sobiranista.

 

 

De caire pràctic

 

Qui pot participar a Primàries Catalunya Terrassa?

Qualsevol ciutadà amb residència a Terrassa i amb dret a vot pot participar-hi. Tots podem ser electors o candidats. Només cal que qui desitgi participar-hi es registri al cens d’electors.

 

Què és el cens d’electors?

És el registre en que consten totes les persones que han expressat el desig de participar a Primàries Catalunya. Aquest registre és necessari per assegurar que cada persona emetrà un sol vot i que l’emetrà allà on és empadronada.

 

Quin és el paper dels electors?

Els electors són les persones que votaran a les eleccions Primàries per escollir quines persones formaran part de la llista que es presentarà a les eleccions municipals de Terrassa del maig de 2019 i amb quin ordre.

 

I el dels candidats?

Els candidats són les persones que voluntàriament volen formar part de la llista electoral de la candidatura Primàries Catalunya a Terrassa. Cal que estiguin registrats al cens d’electors. Si són elegits participaran en la confecció del programa electoral i en la campanya i poden ser elegits com a regidors de l’ajuntament, representants als consells comarcals o diputats a les diputacions.

 

Quin és el mecanisme de participació a Primàries Catalunya Terrassa?

 1. Cal registrar-se com a elector al web https://primariesterrassa.cat/registre/
 1. En cas de voler votar telemàticament, cal validar el registre al local d’ANC · Terrassa per la Independència, carrer del Nord, 104, per acreditar la residència a Terrassa amb el DNI o el volant d’empadronament (en cas que l’adreça del DNI no coincideixi amb l’adreça real). Per votar de manera presencial, no cal aquesta validació, però sí que caldrà presentar el DNI o volant d’empadronament el dia de la votació.
 2. Per ser candidat, a més, caldrà registrar-se al cens de candidats al web https://primariesterrassa.cat/candidats/Els candidats han de validar forçosament la seva inscripció al cens de manera presencial.
 1. Tots els electors podran participar a les assemblees d’electors que es convoquin.

 

Quins deures tinc, com a elector?

 1. Inscriure’t al registre d’electors
 2. Validar el teu registre, ja sigui amb anterioritat, si vols votar telemàticament, o el dia de la votació

 

Quins drets tinc, com a elector?

 1. Participar de l’assemblea d’electors que aprovarà el reglament de Primàries Catalunya Terrassa
 2. Votar els teus candidats
 3. Participar de les assemblees que col·laboraran en la redacció del programa electoral
 4. Col·laborar en la campanya electoral de Primàries Catalunya Terrassa

 

Quins deures tinc com a candidat?

 1. Inscriure’t com a elector
 2. Validar el teu registre presencialment
 3. Inscriure’t com a candidat
 4. Assistir, almenys, a una de les reunions presencials que convoqui a l’efecte el Comitè Electoral.
 5. Aportar còpia signada de l’adhesió al document de Compromís Ètic de la candidatura.
 6. Aportar còpia signada de les següents declaracions jurades:
 7. No estar, ni haver estat, immers en processos judicials per delictes contra les persones i en especial per violència masclista o xenòfoba amb sentència condemnatòria ferma.
 8. No estar ni haver estat immers en processos judicials que impliquin delictes econòmics o de corrupció política amb sentència condemnatòria ferma.
 9. No donar suport a cap organització política que hagi decidit concórrer a les eleccions municipals amb candidatura alternativa a la que sorgeixi a partir del procés democràtic Primàries Terrassa

 

Quins drets tinc com a candidat?

 1. A realitzar les meves propostes i argumentació electoral amb total llibertat, d’acord amb el Compromís Ètic
 2. A sol·licitar emparament de la Comissió de Garanties per decisions de l’organització que consideri injustes.
 3. A ser tractat en igualtat de condicions per les resolucions del Comitè Electoral.

 

Participar a Primàries Catalunya Terrassa té algun cost?

No, la participació és lliure per a tota la ciutadania de Terrassa amb dret a vot. Si ho desitges, pots fer aportacions voluntàries, però ningú té cap dret a demanar-te diners per participar-hi.

 

 

Informació complementària

 

Com es finança Primàries Catalunya Terrassa?

Hi ha una comissió del Comitè Local Organitzador que està treballant en el finançament, buscant aportacions voluntàries o preparant actes  per tal de finançar-les. Es compta també amb la col·laboració voluntària de professionals de diversos àmbits que hi aportaran el seu talent i la seva creativitat.

 

ANC o Primàries Catalunya influirà en la redacció del programa?

No, de cap manera. Hi ha un Compromís Ètic que han de signar tots els candidats. El text d’aquest compromís és el següent i, com veieu, és de caràcter molt general i no entra en àmbits concrets del programa electoral:

 1. Em comprometo a treballar fidelment pel dret d’autodeterminació del poble de Catalunya i sóc defensor de la independència de Catalunya.
 2. Em comprometo a actuar sempre per la millora i el progrés del meu municipi i el país, i fer bon ús del diner públic.
 3. Em comprometo a respectar, defensar i promoure, la democràcia i els drets recollits a la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides.
 4. Em comprometo a promoure la participació de tothom que vulgui aportar el seu talent al projecte realitzant processos democràtics que impliquin al màxim la ciutadania.
 5. Em comprometo a obrar sempre respectuosament, a fer campanya de bona fe i a complir el reglament de Primàries Catalunya.
 6. Em comprometo a donar compliment als compromisos de la candidatura fruit de la participació ciutadana.

 

Què és el CLO?

El Comitè Local Organitzador està format per un grup de voluntaris que hi participen a títol personal o en representació de col·lectius interessats en el procés de Primàries. El CLO està obert a la participació de qualsevol persona o col·lectiu que vulgui formar-ne part, excepte a les persones que hagin presentat candidatura.

 

La seva funció és organitzar les Primàries a Terrassa. Per això s’han establert 6 comissions:

 1. Reglament: redactarà el reglament que se sotmetrà a l’assemblea
 2. Candidats: donarà suport als candidats o proposarà candidatures
 3. Difusió: pensarà campanyes per donar a conèixer el procés de primàries a la ciutat. També s’ocuparà del web i les xarxes socials.
 4. Administració i finances: buscarà la manera de finançar el procés de Primàries
 5. Formació: formarà els voluntaris que vulguin part de la campanya de difusió
 6. Actes: portarà la logística i l’organització pràctica dels actes que la comissió de comunicació dissenyi.

 

A banda, el CLO organitzarà les assemblees d’electors, donarà suport als candidats un cop confegida la llista i participarà de forma activa a la redacció del programa electoral.

 

Què és el CE?

El Comitè Electoral és el que vetlla perquè es respecti el reglament aprovat per l’assemblea i per la transparència en el procés electoral. Serà elegit a la 1a assemblea d’electors i estarà format per un President, un Secretari i tres Vocals. Cap persona del Comitè Electoral no es podrà presentar en cap procés de primàries o electoral vinculat a les eleccions municipals de 2019.

 

És responsabilitat del CE:

 1. Elaborar el calendari definitiu electoral, que establirà com a mínim les següents dates:
 2. Tancament de termini per a la inscripció telemàtica i presencial al registre d’electors.
 3. Tancament de termini per a la presentació de les persones candidates
 4. Proclamació definitiva dels i de les candidates.
 5. Obertura i tancament de la Campanya electoral de les primàries
 6. Determinació del dia de votació de Primàries
 7. Proclamació definitiva de la llista ordenada de persones electes.
 8. Resoldre totes les decisions organitzatives necessàries per a l’execució de les eleccions de primàries.
 9. Definir i coordinar els espais i locals, presencials i virtuals.
 10. Assegurar la igualtat d’oportunitats per tots els candidats i electors i arbitrar en cas de conflicte.
 11. Resoldre les denúncies d’incompliment del present Reglament que tinguin lloc durant el període electoral.

 

Calendari de Primàries Terrassa

Mentre no es convoqui l’assemblea d’electors i s’aprovi el reglament definitiu de Primàries Terrassa, el calendari provisional amb el que es treballa és:

 • Inscripció telemàtica i presencial al registre d’electors: fins a l’1 de febrer de 2019
 • Presentació de candidatures: fins al 18 de gener de 2019
 • Proclamació definitiva de les candidatures: 21 de gener de 2019
 • Campanya electoral de les Primàries: entre el 19 de gener i l’1 de febrer de 2019

    • Votació de Primàries: 2 de febrer de 2019