L'ASSEMBLEA D'ELECTORS

Primàries Terrassa és un moviment participatiu, en el que l'assemblea d'electors participa en tots els àmbits de l'activitat política. El primer pas va ser l'elecció dels membres de la llista electoral i l'ordre en el que es presentarien.

Ara hem entrat en l'etapa de la creació del programa electoral, fase en la qual l'assemblea és tan necessària o més que en la confecció de la llista, perquè és ara que cal recollir les sensibilitats de tots i plasmar-les en la nostra proposta de ciutat.

Participa a les assemblees, convida-hi a tothom i entre tots confeccionarem un programa que cap terrassenc o terrasenca pugi rebutjar!

CALENDARI D'ASSEMBLEES

dijous, 11 d'abril: llista electoral definitiva i projecte de ciutat

a les 19.00 h

 

dimecres, 24 d'abril: aprovació definitiva projecte de ciutat

a les 19.00 h

ASSEMBLEES CELEBRADES

DIJOUS, 7 DE MARÇ: organització interna

a les 19.15 h en primera convocatòria i a les 19.30 h en segona al Centre Cívic President Macià, rambla Francesc Macià, 189

 

Ordre del dia:

 • Presentació i aprovació, si s’escau, de la nova estructura organitzativa.
 • Valoració de la proposta de candidatura unitària feta pública per JxCat-Terrassa.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, del calendari general d’actuacions.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, de les accions a dur a terme fins la propera assemblea.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, del termini i procediment per completar la llista que es presentarà a les eleccions municipals.
 • Petició de voluntaris per temes concrets i per un període curt.
 • Temes sobrevinguts.

Documentació:

ACORDS I VOTACIONS

 

PUNT 2: Nova estructura organitzativa.
32 assistents
A favor 32 vots.
En contra 0.
Abstencions 0.
Aprovada per unanimitat.

PUNT 3: Valoració de la proposta de candidatura unitària feta pública per JxCat-Terrassa.
Es proposa iniciar contactes i/o converses amb JxCat-Terrassa.
33 assistents
A favor 30 vots.
En contra 2.
Abstencions 1.
Aprovada per majoria.
Es proposa un grup de contacte format per 3 persones (Gemma Colom, Francesc Muntada i Pep Tomàs) que representi a P.T. en les converses amb JxCat-Terrassa.
32 ass.
A favor 28 vots.
En contra 0.
Abstencions 4.
Aprovada per majoria.
Es fa una doble proposta que és votada de forma conjunta:
A) Afegir una altra persona al grup de contacte, concretament el Salvador Mas (queda pendent d’acceptació per la seva absència).
B) Ampliar la proposta d’unitat a altres forces polítiques des del primer moment de les converses.
32 ass.
A favor 32 vots.
En contra 0.
Abstencions 0.
Aprovada per unanimitat.

PUNT 4: Calendari d’Assemblees amb proposta d’alguns temes a tractar a cada una d’elles.
A) Dia 26 de març, dimarts. Presentació de les persones que ocuparan la llista de Primàries Terrassa en els llocs del 14 al 27. Presentació de l’informe del C.G. sobre les possibilitats legals de presentació a les eleccions municipals i d’una hipotètica continuïtat de P.T. com a associació o partit polític després de les eleccions.

B) Dia 11 d’abril, dijous. Aprovació de la llista electoral definitiva de P.T.

C) Dia 24 d’abril, dimecres. Aprovació del Projecte de Ciutat de Primàries Terrassa per les eleccions del 26 de maig.
32 ass.
A favor 31 vots.
En contra 0.
Abstencions 1.
Aprovat per majoria.

PUNT 8: Altres
Es proposa aprovar el nom de la llista de Primàries Terrassa. Es vota per decidir en quin moment es fa.
32 ass.
Decidir avui (7 de març): 26 vots.
Deixar la decisió per a un altre dia: 4.
Abstencions: 2.
Aprovat per majoria que es decideixi avui.

Es proposen 3 possibles noms:
32 ass.
Terra Republicana: 5 vots.
Terrassa per la República: 21.
Recuperem Terrassa: 6.
Abstencions: 0.
Aprovat per majoria el nom de “ Terrassa per la República”.

dimarts, 26 de març: forma jurídica, bases ideològiques i decàleg de Primàries Terrassa

a les 19.00 h al Centre Cívil Avel·lí Estrenger. Plaça de la Cultura, 5

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Propostes de persones per omplir els llocs 14 a 27 de la llista, i possiblement, els suplents.
 2. Com anem a les eleccions? Informe de la Comissió Jurídica i presentació de la proposta de Primàries Catalunya.
 3. Ratificació del nom definitiu de la candidatura.
 4. Elecció del representant legal de la candidatura.
 5. Ratificació del coordinador de Primàries Terrassa i proposta d’assumpció de les tasques d’enllaç amb Primàries Catalunya.
 6. Presentació i ratificació de les Bases Ideològiques.
 7. Informació de les converses amb els partits.

DOCUMENTACIÓ: